Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua www.svyl.fi ja on laadittu 23.09.2020.

Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Olemme perehtyneet saavutettavuuslain kriteereihin ja arvioineet palvelun saavutettavuuden itse käyttäen apuna saavutettavuusvaatimukset.fi -sivuston selostetyökalua.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Sivusto täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain, eli se ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen. Alla on käyty läpi puutteita tai vielä selvitettäviä asioita sivuston saavutettavuudessa.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi. Ota yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen svyl@svyl.fi.

Valvontaviranomaisen huomautus
Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Puutteita havaittavuudessa

Videotiedostojen tekstivastineet Olemme esittäneet sivuillamme ulkopuolisen palveluntarjoajan kautta sisältöä tukevaa videota, esimerkiksi elokuvatrailereita. Näillä ei ole ollut tekstivastineita. Jatkossa kiinnitämme huomiota videoiden sisältöihin ja mietimme, mitkä videoista vaativat erillistä tekstivastinetta.

Linkitykset sivustolla ja lyhenteet
Sivustolla on paljon linkityksiä sivulta toiselle, ja linkkien ohjaus voi tuntua ruudunlukuohjelmaa käyttävälle hankalalta. Pyrimme tuomaan selkeyttävää sisältöä lisää ja poistamaan lyhenteitä tekstistä.

Puutteita hallittavuudessa

Ei näppäimistöansaa
Sivustoa on testattu ruudunlukuohjelmalla ja näppäimistöoikoteillä, mutta sellaisen ihmisen toimesta, jolla ei ole kokemusta kyseisten apuvälineiden käytöstä. Otamme mieluusti palautetta vastaan sivun navigaation tai reittien paremmasta toimivuudesta.

Etusivulla vierittyvä kuva
Sivuston etusivulla on vierittyvä kuvakaruselli, joka on hidas, mutta jota ei ole kaikilla laitteilla mahdollista pysäyttää.

Verkkosivusto löydettävissä kahdella tapaa sivustolta

Tarkistamme vielä, löytyvätkö verkkosivujen eri toiminnot helposti ja pääseekö niihin eri reittejä pitkin.

Puutteita ymmärrettävyydessä

Kielen muutos
Sivulla voi olla viittaus vironkieliseen sanaan, jolloin html-koodissa pitäisi olla niin kutsuttu ”lang-attribuutti” eli informaatio siitä, että kieli vaihtuu.

Selkeä, ymmärrettävä kieli
Sivustolla esitellään toimittajien, tutkijoiden tai muiden vierailevien kirjoittajien tekemiä artikkeleita. Pyrimme toimituksessa selkeään kieleen, mutta ajoittain tutkijan kirjoittama teksti on vaikeaselkoista henkilölle, jolla on keskittymiseen tai kielen ymmärtämiseen liittyviä haasteita. Asian korjaaminen on kuitenkin kohtuuton rasite, sillä sivuston artikkelisisältöjen tulee palvella aiheesta kiinnostuneita ja niihin perehtyneitäkin lukijoita.

Syötteen avustaminen
Sivuillamme on yksi lomake, jonka avulla voi liittyä Viro-seuraan. Testaamme ja tarkistamme vielä tämän sekä lisäämme virheen ennalta ehkäisemiseksi kehotuksen tarkistaa vielä omat tiedot ennen lomakkeen lähettämistä.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty, tai joita tulee vielä uudelleen tarkastella

1.2.1 Pelkkä audio tai pelkkä video (tallennettu)
1.3.5. Määrittele syötteen tarkoitus
2.1.2 Ei näppäimistöansaa 2.1.1 Näppäimistö
2.2.1 Säädettävä ajoitus 2.2.2 Tauota, pysäytä, piilota
2.4.5 Useita tapoja
3.1.2 Osien kieli
3.2.2 Syöte 3.3.3 Virheen korjausehdotus

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi

Saavutettavuus on keskeisessä asemassa sivuston suunnittelussa ja muokkauksessa jatkossakin. Olemme jo kehittäneet sivua poistamalla häiritsevää sisältöä ja muokanneet navigaation periaatteita sekä kehittäneet sivun kontrastia. Käymme vielä läpi muutamia yksityiskohtia, jotka on mainittu selosteessa, ja pyrimme parantamaan sivun käyttökokemusta. Olemme myös teettäneet kyselyn sivuston pääasiallisille käyttäjille ja saaneet sitä kautta hyödyllistä palautetta. Muutokset pyritään toteuttamaan 23.9.2021 mennessä.

Mikäli sivustolla asiointi on haastavaa tai et löydä etsimääsi tietoa, ota yhteyttä sähköpostitse svyl@svyl.fi ja kerro, mitä sisältöä etsit. Autamme mieluusti!